Biljartclub

Facebook

Biljartclub

 

Op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag kunnen senioren
vanaf 13.00 uur tot ± 16.00 uur het biljartspel beoefenen.
We spelen in de biljartruimte op de 1e verdieping in
Zorgcentrum Malderburch.
U kunt zelf uw eigen biljartkeu meebrengen, maar er zijn ook enkele keus aanwezig. We spelen geen competitie, maar gewoon voor de gezelligheid.
Voor het gebruik en onderhoud van de ruimte vragen we een kleine vergoeding aan de deelnemers.
Consumpties tijdens het biljarten zijn voor eigen rekening verkrijgbaar
aan de bar in de Wals.

Dhr. Arts, Zwerfkei 82, Malden, tel: 024-3586705