Nieuwsbrief november

Facebook

Activiteiten

Seniorenbios

Ouderen-Infolijn

Subsidieperikelen

Zorgtoeslag

 

 

 

 

 

Beste KBO-leden

We hopen dat u allen deze onzekere tijden goed doorkomt. De KBO probeert nog zoveel mogelijk voor u te kunnen betekenen in de komende donkere maanden. Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en heb aandacht voor elkaar!
Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk.”

Activiteiten

Door het opleven van het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt weer enkele van onze activiteiten stil te leggen. Op dit moment is er geen kegelen, koersbal, biljarten, jeu de boules en seniorendiner.
De yogalessen gaan gewoon door. Deze lessen worden sinds 7 oktober gegeven in de grote zaal van MFC Maldensteijn. Hierdoor kan er voldoende afstand worden bewaard.
Ook de Seniorenbios en de Fietsclub kunnen op gepaste afstand nog wel doorgaan, alles natuurlijk onder voorbehoud, want als er weer strengere maatregelen komen kan het zo weer anders zijn.
De 1,5 meter afstand blijft! En natuurlijk geldt dat, als u maar een klein beetje hoest of snottert, u niet mee moet gaan doen. Heeft u een erg broze gezondheid, neem dan geen enkel risico!

Wij willen u erop wijzen dat AH en PLUS in Malden van 7.00- 9.00 uur geopend zijn speciaal voor ouderen.

 

  

Seniorenbios

In Coronatijd toch weer gezellig naar de Seniorenbios in CineTwins! In de bioscoop zijn de verplichte maatregelen ingevoerd, zodat u corona-veilig van de films kunt genieten. Het is van belang dat u zich aan de coronaregels houdt: niet komen als u verkoudheidsklachten heeft.
De film voor november, die eerder was aangekondigd, nl. "The Two Popes" kan door het feit dat de filmrechten niet meer in handen van de filmverhuurder zijn, helaas niet worden vertoond.
We hebben een leuk alternatief voor u!

filmOp 24 november wordt de film "De Beentjes van Sint-Hildegard" gedraaid.
Ogenschijnlijk zijn veearts Jan (Finkers) en universitair docent Gedda (Ter Steege) al 35 jaar gelukkig getrouwd, maar stiekem wordt hij gek van haar regel- en bemoeizucht. Bang om Gedda te confronteren neemt Jan op een dag een drastisch besluit.
Finkers, die zijn eerste filmrol speelt, schreef ook het scenario van deze Twents gesproken romantische komedie.

Aanvang van de film 15.45 uur. Haal uw kaartjes op tijd op en betaal het liefst met pin! Houd uw KBO-pasje gereed voor de korting! Dat scheelt wachttijd voor iedereen. Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief van €7,30. Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.


De volgende voorstelling is dinsdag 8 december met de film: “ Mi Vida’’.


biosnov20
MI VIDA - DI 8 DECEMBER 15:45

Drama, komedie - 88 min

Kapster Lou (63) koestert een heimelijke droom; ze zou wel in Spanje willen wonen. Ze gaat een cursus Spaans volgen in Cádiz. In deze gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken. Als Lou’s lerares Andrea haar aanmoedigt om haar dromen serieus te nemen en een kapsalon in Spanje te beginnen, komen Lou’s kinderen in opstand.

 


Omdat de kaartverkoop bij de seniorenbios trager gaat dan normaal, zouden we u willen vragen uw KBO pas klaar te houden en de kaarten ruim van te voren af te halen, zodat de film op tijd kan beginnen. Bedankt voor uw begrip.

 

 

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600.
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijv. over hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

 

Subsidieperikelen

Zoals u misschien inmiddels heeft vernomen is de gemeente van plan om de subsidie aan verenigingen te gaan afbouwen en in 2024 geheel stop te zetten.
Dit geldt ook voor ons als KBO. U zult begrijpen dat wij het als bestuur hiermee niet eens zijn.
Voor het voortzetten van onze activiteiten en het kunnen versturen van een nieuwsbrief is de subsidie noodzakelijk. Bijgaand de brief, die wij als bestuur hebben gestuurd, als reactie aan de gemeente.

 

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Aan u de moeilijke taak een beslissing te gaan nemen over de herverdeling van de financiën.
Ook wij begrijpen dat je geld slechts een keer kunt uitgeven, maar wij willen heel graag uw aandacht voor onze zaak.

De gemeente heeft al jaren de bestrijding van de eenzaamheid hoog in het vaandel. Om dit te realiseren zijn al vaak werkgroepen gevormd en zijn er vele overleggen gevoerd. Zonder te overdrijven kunnen we toch wel stellen dat KBO Malden dit in de praktijk brengt en al bijna 70 jaar!
Wij organiseren wekelijks veel activiteiten: bingo, koersbal, fietsen, biljarten, jeu de boules, yoga, kegelen, meezing-middag “liedjes van toen”, seniorenbios en seniorendiner, 2x per jaar een reisje, themamiddagen, sint- en kerstviering. Deze activiteiten zorgen ervoor dat mensen uit hun isolement worden gehaald. Zij hebben een gezellige middag, maar leren hierdoor ook andere mensen kennen, waardoor er een netwerk ontstaat en mensen elkaar ondersteunen indien nodig. Ook de coördinatoren van de verschillende activiteiten en het bestuur hebben een signalerende functie.
Wij durven toch wel te stellen dat wij als organisatie midden in de doelgroep staan en voor u als gemeente veel zaken opvangen. Realiseer u dat door het wegvallen van onze organisatie er heel wat problemen op uw bordje zullen komen.

Wij hebben natuurlijk ook onze ouderenadviseur, belastinginvulhulp, bezoek aan zieken, jarigen en jubilarissen. Ook leden die hun partner verliezen krijgen bezoek. Deze bezoeken worden zeer gewaardeerd en zorgen ook voor signalering indien zaken niet goed gaan. Onze vereniging kan gelukkig nog beschikken over 60-70 vrijwilligers, die de leden met raad en daad bijstaan.

Met onze nieuwsbrief in Malden bereiken we elke maand 760 leden, van wie er zo’n 350 de leeftijd van 80 plus hebben. 31 van hen wonen in het zorgcentrum (verzorgingshuis) Malderburch. Alle anderen wonen nog zelfstandig. Door het schrappen van de structurele subsidie van 5415,-- euro is de voortgang van de communicatie met de leden in de vorm van een nieuwsbrief in gevaar.
In deze “coronatijd” plaatsen we maandelijks een of meerdere puzzels. Hierop wordt massaal gereageerd! (schriftelijk)
De digitale nieuwsbrief van de Gemeente Heumen van 30 september 2020 begint met de start van de actie “aandacht voor elkaar”. Deze actie wordt geïllustreerd door een oude man met een tablet. Neem van ons aan dat dit beeld voor een groot deel van onze leden onjuist is. Digitalisering is voor de meeste 85+-ers geen optie.

Van oudsher was Malderburch de thuishaven van KBO Malden. Echter Malderburch is een verzorgingshuis geworden. Door de coronaproblematiek werden wij er nog meer op geattendeerd dat de locatie Malderburch niet meer geschikt is voor onze 730 vitale leden. Het zorgcentrum Malderburch is inmiddels grotendeels een verpleeghuis en is voor beide partijen zeer kwetsbaar in verband met de gezondheid van zowel de bewoners van Malderburch als voor de gezondheid van onze zelfstandig wonende leden. Het bestuur heeft daarom het besluit genomen Multifunctioneel Centrum Maldensteijn te kiezen als onze thuisbasis. Dit heeft voor ons als organisatie natuurlijk ook financiële consequenties. Helaas kunnen wij ons niet beroepen op ondersteuning/facilitering van dorpshuizen, zoals KBO Heumen en KBO Overasselt/Nederasselt. In Malden is er geen dorpshuis, alleen een particulier gerund Multifunctioneel Centrum. Dit is een commerciële instelling, die uiteraard hogere prijzen moet hanteren voor het voortbestaan. Hoe zal KBO Malden hiervoor worden gecompenseerd?

Door de subsidie van de gemeente zijn wij in staat de contributie zo laag mogelijk te houden
en in ieder geval de communicatie met onze leden in stand te houden. De contributie bedraagt nu 27,50 euro per jaar. Hiervan moeten we circa de helft afdragen aan KBO Gelderland en Unie KBO voor de landelijke en regionale voortreffelijke ondersteuning. Wij zijn inmiddels genoodzaakt om voor de meeste activiteiten een eigen bijdrage te vragen. Ook hebben we moeten besluiten het gratis kopje koffie of thee tijdens of na een activiteit te schrappen. De leden moeten dit nu zelf betalen. Misschien denkt u nou en?? Dan moeten wij u erop wijzen dat zeker 1/3 van onze leden moet leven van alleen AOW. Zij zullen dit ervaren als “uitkleding” van hun uitje. Helaas doet het ook afbreuk aan het sociale aspect van de activiteit. Door het vragen van een eigen bijdrage wordt er voor een deel van onze leden helaas een drempel gelegd.

In 2011 werd het subsidiebedrag voor de KBO’s gehalveerd. Wij wijzen u er ook op dat wij al jaren slechts subsidie krijgen voor 654 subsidiabele leden en inmiddels 760 leden hebben. Met veel kunst en vliegwerk proberen wij al onze activiteiten in stand te houden. Helaas hebben we al enkele activiteiten i.v.m. de kosten moeten afstoten, zoals de avondvierdaagse voor ouderen en gehandicapten en de ontmoetingsmiddagen van “Zondag zo’n Dag”.
In 2020 worden wij wederom geconfronteerd met bezuinigingen. Uw voorstel is nu een afbouw van de subsidie tot 0 euro in 2024. De bezuinigingsoperatie die u voorstaat heeft zeer ingrijpende gevolgen voor onze leden. Dit terwijl er op dit moment in Malden circa 4000 inwoners zijn van 65 jaar en ouder. De verwachting van de GGD GHOR (www.gezondheidinsociaaldomein.nl) is dat het aantal mensen met dementie in Heumen zal toenemen van 290 in 2015 tot 660 in 2040. Ook deze groep proberen wij te betrekken bij onze activiteiten en wij behartigen hun belangen . 4,7 % van de inwoners in Malden heeft een minimum inkomen. Hieronder vallen ook ouderen.

De Stuurgroep Eenzaamheid van de gemeente Heumen is ook van mening dat korten op subsidies voor verenigingen zoals de KBO zeer onwenselijk is. Deze stuurgroep is door de gemeente zelf ingesteld om de eenzaamheid terug te dringen en bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente Heumen, het Gezondheidscentrum, Burgeradviesraad, Malderburch, GGD, HAN, Zonnebloem en KBO. Al deze organisaties hebben de taak om eenzaamheid te signaleren. Alleen de KBO’s en in mindere mate de Zonnebloem hebben de tools om met hun activiteiten wat aan die eenzaamheid te kunnen doen. Korten van de subsidie voor de KBO’s zou daarom een contraproductief effect hebben op de bestrijding van eenzaamheid in de gemeente.

Wij hopen u met bovenstaand te hebben doordrongen van het belang van het voortbestaan van KBO Malden. Om goed te kunnen functioneren en onze activiteiten in stand te houden is de gemeentelijke subsidie een noodzaak
Wij wensen u veel wijsheid bij het nemen van uw besluit.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Bestuur KBO Malden.

 

Laat uw zorgtoeslag niet liggen

zorgtoeslagVeel mensen hebben recht op zorgtoeslag zonder het te weten. Of ze denken dat het ingewikkeld is om zorgtoeslag aan te vragen. Daardoor laten ze gemiddeld meer dan 200 euro zorgtoeslag per persoon liggen. Wilt u weten of u recht heeft op zorgtoeslag? Aanvragen is helemaal niet zo moeilijk. Uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer blijkt dat 450 duizend mensen in een jaar geen zorgtoeslag hebben aangevraagd terwijl ze er wel recht op hadden. Het gemiddelde bedrag dat blijft liggen is naar schatting meer dan 200 euro. Een alleenstaande loopt maximaal 1248 euro mis, een (echt)paar maximaal 2388 euro per jaar (in 2020).

Misverstanden
Waarom vragen zoveel mensen geen zorgtoeslag aan? In veel gevallen heeft dat te maken met een misverstand. We noemen er een aantal:
Ik heb geen laag inkomen.
Zorgtoeslag is bedoeld voor alleenstaanden met een toetsingsinkomen tot 30.481 euro en voor partners met een inkomen tot 38.945 euro. Dat zijn niet alleen de allerlaagste inkomens. Vermogen telt ook mee, maar pas als u meer heeft dan 116.613 euro als alleenstaande of 147.459 euro als u samenwoont (2020).
Ik kreeg vorig jaar geen zorgtoeslag, dus dit jaar ook niet.
Ieder jaar kan de situatie anders zijn. Misschien bent u minder gaan werken of met pensioen gegaan. Daardoor kan het gebeuren dat u vorig jaar nog boven de grens uitkwam, maar er nu onder zakt.
Mijn zorgkosten zijn niet zo hoog, dus de zorgtoeslag is niet voor mij.
Zorgtoeslag is niet bedoeld voor hoge doktersrekeningen, maar voor de premie van de zorgverzekering.
Ik ben bang dat ik het geld volgend jaar weer moet terugbetalen.
Dat kan inderdaad gebeuren als uw inkomen achteraf hoger blijkt te zijn dan u bij de aanvraag opgeeft. U kunt dit voorkomen door de zorgtoeslag pas aan te vragen als uw inkomen voor 2020 vaststaat. U kunt de zorgtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021. U krijgt de zorgtoeslag dan met terugwerkende kracht. U kunt ook het geld van de zorgtoeslag op een spaarrekening zetten totdat u zeker weet dat uw inkomen niet meer verandert.

Zo ontdekt u of u zorgtoeslag kunt krijgen

Stap 1: Heb ik een toeslagpartner?
Als u getrouwd bent, is uw echtgenoot uw toeslagpartner. U vraagt dan samen toeslag aan. Ook als u met iemand samenwoont, kan die persoon uw toeslagpartner zijn. Het is handig om van beide personen de laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting bij de hand te houden. Als u geen aangifte doet, is een jaaropgaaf of loonstrook ook goed.

Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag?

Als u alle gegevens bij de hand heeft, kunt u een proefberekening maken. Hier vult u de gevraagde gegevens in. Deze kunt u overnemen uit uw aangifte, jaaropgaaf of loonstrook.

Stap 3: Bereken!
Klik op de knop Bereken. Nu ziet u direct of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Als dat zo is, ziet u ook direct het bedrag.

Stap 4: Aanvragen
Als u in aanmerking komt voor zorgtoeslag, kunt u deze ook direct aanvragen. Klik hiervoor op de link Mijn toeslagen. Vervolgens kunt u inloggen met uw DigiD en de gegevens invullen.

Stap 5: Ontvangen
Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de volgende maand al uw eerste zorgtoeslag verwachten. Hierna blijft de zorgtoeslag iedere maand doorlopen, ook als het nieuwe jaar ingaat. Als uw inkomen of uw woonsituatie verandert, is het verstandig om deze wijziging door te geven. Misschien krijgt u hierdoor minder of meer toeslag.

Zorgtoeslag en AOW

Als u alleen AOW ontvangt met eventueel een klein pensioen, heeft u vrijwel zeker recht op zorgtoeslag. Maar om het zeker te weten, moet u even naar de website van de Belastingdienst. Dat duurt in totaal misschien een paar minuten.

Heeft u vragen over Zorgtoeslag en/of Huurtoeslag dan kunt u contact opnemen met een van onze KBO-belastinginvulhulpen. Dhr. F. de Bok (tel: 024 3580397) of dhr. T. Janssen (tel: 06 55390040)