Nieuwsbrief mei

Facebook


Mededelingen vanuit het bestuur

Algemene ledenvergadering

Dodenherdenking 4 mei

Lintje

Rijbewijskeuring

Belangrijke mededeling

 

 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur

We hopen van harte dat het u allen goed gaat en dat u gezond zult blijven. Het thuis moeten blijven valt velen erg zwaar, ook onze vrijwilligers. Die zouden graag weer bezig zijn met het organiseren van de activiteiten.
Onze ziekenbezoeksters proberen nog zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de zieke leden en leden met een kroonjaar. Maar het is niet makkelijk voor iedereen.
Het bestuur vergadert via Skype en WhatsApp, maar ook zij hebben behoefte aan een normale vergadering.
De andere overlegstructuren liggen stil. Het blijft behelpen.

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering

In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om een algemene ledenvergadering te houden. Graag willen wij de kandidaat-bestuursleden, de heren Wiel Hendrikx en Theo Schoonenberg, tijdelijk aanstellen zodat zij volwaardig kunnen meedraaien met het bestuur.
De heer Freek de Bok is reglementair aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.

Wij vragen onze leden of zij bezwaar hebben tegen het gaan functioneren van de heren de Bok, Hendrikx en Schoonenberg als bestuurslid, totdat wij dit kunnen voorleggen aan de algemene ledenvergadering.
Dit kunnen zij vóór 20 juni kenbaar maken door het invullen van een strookje.

De tijdelijke aanstelling van de bestuursleden gaat dan op 1-7-2020 in.

Mochten er nog andere personen belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich kenbaar maken aan het bestuur, inclusief 5 handtekeningen van personen die u als kandidaat-bestuurslid steunen.

 

Dodenherdenking 4 mei

4mei

 

De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei jl. was geheel anders dan we gewend waren. Deze keer was het niet mogelijk om ergens een herdenking bij te wonen en konden we thuis kijken naar de bijzondere plechtigheid op de lege Dam in Amsterdam. Bestuursleden van KBO-Overasselt/Nederasselt en KBO-Malden zijn gewoonlijk jaarlijks aanwezig bij het monument in Overasselt om namens onze leden de doden te herdenken en een bloemstuk neer te leggen. KBO-Heumen doet dat bij het oorlogsmonument aan het Maas-Waalkanaal in Heumen, maar dat kon dus ook niet. Alle herdenkingen vonden plaats zonder publiek. Wat we wel konden doen was een mooi bloemstuk namens de KBO’s neerleggen. Zodoende konden we  toch een klein beetje herdenken.

 

 

 

 

 

 

Lintje

lintjeBij de jaarlijkse lintjesregen is ons KBO-lid Jo Brink benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jo, van harte geluk gewenst!  De officiële uitreiking en het Koningsdagfeest voor gedecoreerden konden vanwege de coronacrisis niet doorgaan.
Jo kreeg zijn onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Sinds 1979 zet hij zich als vrijwilliger in voor de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden. Jo Brink is vanaf de oprichting van de Heemtuin als agrariër betrokken geweest bij het opzetten en verzorgen van de akkers en de tuin.
Daarnaast is hij al 23 jaar vrijwilliger bij Centrum Welzijn, Wonen en Zorg Malderburch. Elke week maakt hij een wandeling met cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Buiten het wandelen om is Jo Brink ook vele jaren actief als vrijwilliger bij de Jeugdvierdaagse Malden. Daarnaast is hij gaan werken op een school met Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Jo Brink is tot de dag van vandaag actief als vrijwilliger.

 

 

 

 

 

 

 

Rijbewijskeuring

In het oranje KBO-jaarboekje staan een foutief adres en telefoonnummer van een van de keuringsadressen voor het rijbewijs.
Het medisch centrum Brakkenstein is gevestigd op de Heijendaalseweg 288 in Nijmegen.
Het telefoonnummer is: 024 3552339.

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke informatie

In het najaar van 2020 krijgt iedereen die dit jaar 73 tot en met 79 jaar wordt, een gratis vaccinatie tegen pneumokokken (= bacteriële longontsteking) aangeboden. De pneumokokkenvaccinatie hoeft maar eens in de vijf jaar te worden herhaald. Deze vaccinatie kan samen met de griepprik worden gegeven.
Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie. Deze kan oor- en longontsteking veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen.
Deze pneumokokkenvaccinatie beschermt niét tegen COVID-19 (het coronavirus).