Bezoek

Facebook

Bezoek aan zieken, jarigen en jubilarissen

Langdurig zieke KBO-leden worden als ze dat willen door de ziekenbezoekers thuis bezocht.
Jarigen worden bezocht bij 80, 85, en 90 jaar. Na 90 jaar komt bij iedere verjaardag bezoek.
Is uw 50-, 60-, of 65-jarig huwelijksjubileum bij ons bekend, dan ontvangt u, indien gewenst, bezoek.

Al deze bezoeken worden vooraf met u afgesproken.

Is er iemand ziek, laat het ons dan weten! 

Voor ziekenbezoek thuis en zieken die in een zieken- of verpleeghuis verblijven belt u: 

Contactpersoon: Mevr. E.Hermens tel: 024-3580464.